Wetgeving

Wetgeving huishoudelijke hulp

De service die wij bieden, geldt alleen voor particulieren. Ben je als bedrijf op zoek naar een schoonmaakster? Kijk dan op 'Schoonmaakster voor Bedrijven'.

Regeling dienstverlening aan huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.

Op het moment dat een ingehuurde hulp maximaal drie dagen in de week in opdracht van jou huishoudelijke taken uitvoert, valt de hulp onder de 'Regeling dienstverlening aan huis'. Deze regeling is in 2007 in het leven geroepen, om persoonlijke dienstverlening te stimuleren. Valt jouw hulp onder deze regeling? Dan valt hij/zij voor de Belastingdienst niet in loondienst. In de meeste gevallen is hiervan sprake. Wanneer de hulp aan onderstaande voorwaarden voldoet, krijgt deze het hele bedrag uitgekeerd dat is overeengekomen.

Voorwaarden waaraan de hulp moet voldoen:

 • De hulp voert de taken zelf uit die door jou zijn opgegeven;
 • Voor de diensten die de hulp levert, betaal je een vergoeding. Deze vergoeding moet in ieder geval het minimumloon zijn. Bij 'De Witte Werkster' is dit altijd het geval;
 • Er is sprake van een gezagsverhouding. Jij bent de werkgever, de hulp is de werknemer. Dit houdt in dat jij aangeeft welke taken de hulp uit moet voeren;
 • De hulp werkt maximaal drie dagen in de week voor je;
 • Er dient vakantiegeld van 8% betaald te worden. Let op: wanneer je een hulp gevonden hebt via www.dewittewerkster.nl, zit de vakantietoeslag al bij het loon van de hulp inbegrepen;
 • De hulp dient de inkomsten op te geven aan de Belastingdienst. De inkomsten worden meegeteld voor het vaststellen van uitkeringen, toeslagen en de voorlopige teruggaaf;
 • De hulp heeft recht op vakantie in verhouding met het aantal uur dat zij voor je aan het werk is. Je betaalt hiervoor bij ons niets extra's, dit zit bij het uurtarief inbegrepen;
 • Je hebt geen ontslagvergunning nodig als je de hulp wilt ontslaan. Je moet wel de afgesproken opzegtermijn in acht nemen.
  NB: Indien je geen opzegtermijn afspreekt met de hulp geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand;
 • Als opdrachtgever heb je geen administratieve verplichtingen. Er hoeft geen loonbelasting betaald te worden en er hoeven geen premies werknemersverzekeringen afgedragen te worden.

Zie ook de site van de Belastingdienst: 'Dienstverlening aan huis' of de site van de overheid: 'Dienstverlening aan huis'.

Welke werkzaamheden vallen onder de 'Regeling dienstverlening aan huis'?

De hulp komt in aanmerking voor de regeling bij onderstaande werkzaamheden:

 • Hulp bij huishoudelijke taken;
 • Oppassen op kinderen;
 • Verzorgen van huisdieren;
 • Halen van boodschappen/medicijnen;
 • Tuinonderhoud;
 • Alfahulp;
 • Diverse klussen in en rond de woning;
 • Brengen/halen gezinsleden;
 • Zorgverlening.

Wet koop op afstand

De Wet koop op afstand geeft klanten recht op informatie over het product of de dienst die wordt aangeschaft en geeft de klant daarnaast recht op een bedenktijd. De koop op afstand-regeling geldt bij aankopen via internet, telefoon, fax of uit een catalogus. De verkopende partij heeft de verplichting belangrijke en duidelijke informatie te verschaffen over het product dat je koopt, zoals de prijs en de levertijd. De wet geeft recht op een geldende wettelijke termijn voor bedenktijd vanaf de dag dat je het product in huis ontvangt.

Niet elke koop via internet, telefoon, fax of catalogus is echter een koop of afstand. Uitzonderingen hierop zijn reizen die worden geboekt via internet, of producten die je speciaal laat maken. Bij www.dewittewerkster.nl geef je ons toestemming om met de uitvoering van de dienst te beginnen. Hierdoor geldt de wet koop of afstand niet, omdat de dienst 'op maat gemaakt wordt'.

Wel bieden wij je de volgende service: indien de hulp niet voldoet aan jouw wensen, kun je dit bij ons aangeven. Wij gaan dan helemaal kosteloos op zoek naar een geschikte vervanger. Je ontvangt deze service een jaar lang.

Garantie

Je krijgt bij De Witte Werkster garantie gedurende de gehele looptijd van jouw abonnement

Grootste aanbod van NL

Wij hebben meer dan 323.372 werksters beschikbaar voor jou

Geen wachtlijsten

Meer dan 87% van de aanvragers vindt binnen 3 dagen een hulp